Articles

Barkhausen Noise Analysis (BNA)

מהי שיטת Barkhausen Inspection

BN -במאמר זה נסקור תיאוריה זו, תוך התמקדות על היישום בבדיקת לא הורסות של נזק עקב שחיקה בחומרים פרו-מגנטיים (ferromagnetic).
נדון כאן בתיאוריה של השחיקה בנוגע למיקרו-מבנה ולשינויים בעומס שיורי, ונביא דוגמאות המראות כיצד ניתן להעריך בשיטה זו שינויים אלה.

Read More »
Barkhausen Noise Analysis (BNA)

בדיקת כוחם של ברגים חזקים במיוחד

במאמר זה מתוארת שיטה לבדיקת כוחם של ברגים חזקים במיוחד, על ידי שימוש בשיטת ה-MBN- Magnetic Barkhausen Noise- רעש מגנטי על-שם בארקהאוזן (רמ”ב). נמצאה התאמה בין כוח הגוף של הבורג לבין הלחץ על ראשו, שיכולה להפחית את מדידת כוחו של הבורג למדידת הלחץ על ראשו.

Read More »
Barkhausen Noise Analysis (BNA)

בדיקות שיגרתיות בשיטת ברקהאוזן (BNA) של כני הנסע של מעבורת החלל של NASA .

בדיקות של כני-נסע בשיטת ברקהאוזן -Barkhausen Noise Analysis (BNA) מאפשרות איתור פגמים נסתרים . שיטה זו נוסתה במעבורת החלל ENDEAVOUR
של NASA בבסיס החלל קנדי בפברואר 2006. עד עתה טרם נמצאה שיטת אל-הרס אחרת שיכולה להתחרות בה.

Read More »
בדיקות אל הרס

בדיקת צבעים חודרים

השיטה משתמשת בנוזל מיוחד (Penetrant) המוחדר אל תוך אי-רציפויות בחלק הנבדק ומאפשר את זיהויין.
נוזל הבדיקה מתאפיין בשילוב של התכונות הבאות:

Read More »
גודל ופילוג חלקיקים

אנאליזה לקביעת גודל ופילוג חלקיקים בעזרת נפות-בדיקה

המפתח לאנאליזת חלקיקים מוצלחת וחזרתית הינו פיתוח תהליכי בדיקה תקניים.
מרכיבי בדיקה בסיסיים:
1-דיגום והכנת הדוגמא. 2-בדיקת הגדלים השונים והמשקלים השונים של החלקיקים בדוגמא – פילוג חלקיקים. 3-ציוד בדיקה. 4-זמני הבדיקה או מרווחי הבדיקה. 5- תיעוד התוצאות דיגום והכנת הדוגמא.

Read More »
גודל ופילוג חלקיקים

חמישה שיקולים בבחירת מנער נפות

האם אתם מחפשים מנער נפות או ציוד אחר למדידת גודל חלקיקים? קיים בשוק מבחר של מכשירים עם מאפיינים שונים, במחירים שונים, מכשירים אלקטרוניים ומכשירים מכניים. עלינו לזכור גם שיש בתעשייה סטנדרטים שונים שיש לפעול לפיהם. לפניכם מידע שיעזור לכם בקבלת החלטה מושכלת לגבי המכשיר המתאים לצרכיכם.

Read More »
DY2: Automated Pull-Off adhesion testers
בדיקות אל הרס

מיכשור לבדיקת שליפה של צבעים, חיפויים וציפויים

מיכשור לבדיקת שליפה משמש לביצוע בדיקות אדהזיה של צבעים וציפויים, ולבדיקת כוח הדבקה של חיפויים וצפויים כמו אלה המשמשים בבניה. המיכשור קיים בשוק מזה יותר מ-3 עשורים.
הטכנולוגיה מבוססת על דיסקת מתכת בקוטר ידוע המודבקת לחיפוי הנבדק באמצעות דבק חזק בעל זמן התקשות מהיר, ועל מערכת שיודעת לבצע מתיחה של הדיסקה ותלישה שלה מהמשטח אליו הודבקה.

Read More »
,ilti axis load cell
מדידות כוח, מומנט, Torque ועוד

Multi Axis load cells- principles

לצורך ביצוע מדידות סימולטניות של כוחות ומומנטים המופעלים בצירים שונים פיתחה חברת INTERFACE משפחה של תאי-כוח קומפקטים בעלי יכולת מדידה נפרדת ועצמאית של כל כוח או מומנט המופעל מצירי מדידה שונים, וללא הפרעה בין הצירים.

Read More »
XRF Analysis

A Cueniform Tablet from the Ophel in Jerusalem

A small fragment of a Late Bronze Age letter in Akkadian was discovered in the Ophel excavations in Jerusalem…….. The analysis of the tablet by optical mineralogy, supported by XRF spectrometry, reveals that its raw material is typical of the Terra Rossa soils of the Central Hill Country

Read More »

Call us: 09-7674431

Send us your inquiry:

Skip to content