Articles

Barkhausen Noise Analysis (BNA)

מהי שיטת Barkhausen Inspection

BN -במאמר זה נסקור תיאוריה זו, תוך התמקדות על היישום בבדיקת לא הורסות של נזק עקב שחיקה בחומרים פרו-מגנטיים (ferromagnetic).
נדון כאן בתיאוריה של השחיקה בנוגע למיקרו-מבנה ולשינויים בעומס שיורי, ונביא דוגמאות המראות כיצד ניתן להעריך בשיטה זו שינויים אלה.

Read More »
Barkhausen Noise Analysis (BNA)

בדיקת כוחם של ברגים חזקים במיוחד

במאמר זה מתוארת שיטה לבדיקת כוחם של ברגים חזקים במיוחד, על ידי שימוש בשיטת ה-MBN- Magnetic Barkhausen Noise- רעש מגנטי על-שם בארקהאוזן (רמ”ב). נמצאה התאמה בין כוח הגוף של הבורג לבין הלחץ על ראשו, שיכולה להפחית את מדידת כוחו של הבורג למדידת הלחץ על ראשו.

Read More »
Barkhausen Noise Analysis (BNA)

בדיקות שיגרתיות בשיטת ברקהאוזן (BNA) של כני הנסע של מעבורת החלל של NASA .

בדיקות של כני-נסע בשיטת ברקהאוזן -Barkhausen Noise Analysis (BNA) מאפשרות איתור פגמים נסתרים . שיטה זו נוסתה במעבורת החלל ENDEAVOUR
של NASA בבסיס החלל קנדי בפברואר 2006. עד עתה טרם נמצאה שיטת אל-הרס אחרת שיכולה להתחרות בה.

Read More »

Call us: 09-7674431

Send us your inquiry:

Skip to content