Articles

גודל ופילוג חלקיקים

אנאליזה לקביעת גודל ופילוג חלקיקים בעזרת נפות-בדיקה

המפתח לאנאליזת חלקיקים מוצלחת וחזרתית הינו פיתוח תהליכי בדיקה תקניים.
מרכיבי בדיקה בסיסיים:
1-דיגום והכנת הדוגמא. 2-בדיקת הגדלים השונים והמשקלים השונים של החלקיקים בדוגמא – פילוג חלקיקים. 3-ציוד בדיקה. 4-זמני הבדיקה או מרווחי הבדיקה. 5- תיעוד התוצאות דיגום והכנת הדוגמא.

Read More »
גודל ופילוג חלקיקים

חמישה שיקולים בבחירת מנער נפות

האם אתם מחפשים מנער נפות או ציוד אחר למדידת גודל חלקיקים? קיים בשוק מבחר של מכשירים עם מאפיינים שונים, במחירים שונים, מכשירים אלקטרוניים ומכשירים מכניים. עלינו לזכור גם שיש בתעשייה סטנדרטים שונים שיש לפעול לפיהם. לפניכם מידע שיעזור לכם בקבלת החלטה מושכלת לגבי המכשיר המתאים לצרכיכם.

Read More »

Call us: 09-7674431

Send us your inquiry:

Skip to content