Articles

בדיקות אל הרס

בדיקת צבעים חודרים

השיטה משתמשת בנוזל מיוחד (Penetrant) המוחדר אל תוך אי-רציפויות בחלק הנבדק ומאפשר את זיהויין.
נוזל הבדיקה מתאפיין בשילוב של התכונות הבאות:

Read More »
DY2: Automated Pull-Off adhesion testers
בדיקות אל הרס

מיכשור לבדיקת שליפה של צבעים, חיפויים וציפויים

מיכשור לבדיקת שליפה משמש לביצוע בדיקות אדהזיה של צבעים וציפויים, ולבדיקת כוח הדבקה של חיפויים וצפויים כמו אלה המשמשים בבניה. המיכשור קיים בשוק מזה יותר מ-3 עשורים.
הטכנולוגיה מבוססת על דיסקת מתכת בקוטר ידוע המודבקת לחיפוי הנבדק באמצעות דבק חזק בעל זמן התקשות מהיר, ועל מערכת שיודעת לבצע מתיחה של הדיסקה ותלישה שלה מהמשטח אליו הודבקה.

Read More »

Call us: 09-7674431

Send us your inquiry:

Skip to content